Για τη συμμετοχή σας στο συνέδριο, παρακαλείστε για την πληρωμή του δικαιώματος σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. Παρακαλούμε οι σύνεδροι, στην αιτιολογία της αποστολής χρημάτων, να αναγράφουν οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό τους.


ΣυμμετέχοντεςΔικαίωμα Συμμετοχής
(Πληρωμή πριν από την 19η21η Απριλίου 2024)
Δικαίωμα Συμμετοχής
(Πληρωμή μετά από την 19η 21η Απριλίου 2024)
Μέλη του ΕΣΙ ή άλλων φορέων που ανήκουν στη FENStatS140 €170 €
Μη Μέλη του ΕΣΙ ή Μη-τακτοποιημένα οικονομικά Μέλη170 €200 €
Φοιτητές (χωρίς σεμινάριο)65 €80 €
Φοιτητές (με σεμινάριο)85 €100 €
Συνοδεύον Μέλος60 €60 €

Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής, εξασφαλίζει τη συμμετοχή σε όλες τις συνεδρίες, τις κοινωνικές εκδηλώσεις καθώς και το υλικό του Συνεδρίου. Το δικαίωμα συμμετοχής καταβάλλεται μέσω τραπέζης σε έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ:

Τράπεζα Πειραιώς

swift: PIRBGRAA
IBAN: GR12 0172 0290 0050 2906 8524 853
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 31, Αθήνα, ΤΚ: 10564
Τηλ: +30 2103739598

Εθνική Τράπεζα

swift: ETHNGRAA
IBAN: GR 17 0110 1160 0000 1164 8005 590
Διεύθυνση: Αιόλου 86, Αθήνα, ΤΚ: 10599
Τηλ: +30 2103342262